Monday, 19/11/2018 - 13:46|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Na Hang
  • Tài liệu mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
    | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | 1255 lượt tải | 2 file đính kèm
    Tài liệu mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
  • Tài liệu hướng dẫn cổng thông tin điện tử giáo dục Version 2.0
    | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | 1507 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tài liệu hướng dẫn cổng thông tin điện tử giáo dục Version 2.0