Monday, 19/11/2018 - 14:43|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Na Hang
 • Phạm Cao Đáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.188.662
 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0967.914.163
 • Hoàng Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0979.253.694