Monday, 16/07/2018 - 21:37|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NA HANG
 • Phạm Cao Đáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.188.662
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0967.914.163
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0979.253.694
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: